Disclaimer

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met alle onderdelen van deze disclaimer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hetperfecteinterieur.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij hetperfecteinterieur.be.

Geen garantie op juistheid

hetperfecteinterieur.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. hetperfecteinterieur.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Affiliates

Bij bepaalde producten op onze website wordt er gebruik gemaakt van affiliate links. Hierbij promoten wij producten van andere websites, met een financieel voordeel voor ieder verkocht product. Wij doen ons best hier selectief in te zijn en kiezen alleen de producten die ook wij zelf zouden aanschaffen. Bij het gebruik van dergelijke affiliate link verandert er niets voor de aankoop van de bezoeker.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van hetperfecteinterieur.be op deze pagina.